เตรียมฟื้นฟูเส้นทางเดินเท้า เดินขึ้นมายังวัดพระธาตุดอยคำ ระยะทาง 1.5 กม.

1 Views

  ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

พระครูสุนทร เจติยารัก์ษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เจริญพรว่า ในอดีตกาลผู้ที่จะเดินขึ้นมายังวัดพระธาตุดอยคำ ต้องเดินขึ้นมาทางบันไดนาคเส้นทางเดียว ปัจจุบันมีทางรถยนต์ขึ้นมา ศรัทธาประชาชนจึงใช้เส้นทางรถยนต์เดินทางขึ้นมา ส่วนมากผู้ที่จะเดินต้องเป็นคนที่มีอายุไม่มาก เป็นคนแก่ก็ไม่ไหว ยิ่งเข้าสู่หน้าร้อนการเดินขึ้นมายังวัด อาจจะเหนื่อยมาก บางคนเดินขึ้นมาเป็นลมก็หลายคนแล้ว คือหมดแรงแล้วก็เป็นลม ปัจจุบันนี้จึงใช้เส้นทางรถยนต์ แต่ในอดีตคนที่จะมานมัสการวัดพระธาตุดอยคำนั้น ต้องเดินขึ้นบันไดนาคเพียงอย่างเดียว ยิ่งช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน คนเดินขึ้นมาไม่ค่อยไหว ต้องหยุดพักตามจุดต่างๆ ก่อนจะถึงวัดพระธาตุดอยคำได้ ใช้เวลาเป็นชั่วโมง

สำหรับเส้นทางเดินเท้าระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ตั้งแต่ลานจอดรถด้านล่าง ขึ้นมายังวัดพระธาตุดอยคำ ทางวัดได้ทำบันไดนาคช่วงกลางขึ้นมาถึงบนวัด มีบันได 182 ขั้น แต่ตั้งแต่ตีนเขาขึ้นมา เรายังไม่ได้ทำเป็นมาตรฐาน ในอนาคตก็มีโครงการที่จะทำอยู่ แต่ต้องอาศัยงบฯ จากศรัทธาญาติโยม เพื่อให้เดินขึ้นมายังวัดพระธาตุดอยคำได้อย่างสะดวก ปัจจุบันเส้นทางบางส่วนเป็นเส้นทางธรรมชาติ เป็นดินลูกรัง ผู้สูงอายุก็จะเหนื่อยหน่อย

อย่างไรก็ดี บรรยากาศบนวัดพระธาตุดอยคำ ก็ยังคงจัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลน้ำยาฆ่าเชื้อวางไว้ตามจุดต่างๆ ให้บริการสำหรับประชาชน ผู้ที่เดินทางขึ้นมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บนวัดระธาตุดอยคำ ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น พระธาตุดอยคำ สร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ.1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ,หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมาก ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบานแล้ว ประสบความสำเร็จ ก็จะนำดอกมะลิมาแก้บน ,ภายในวิหารวัดพระธาตดอยคำ ก็ประดิษฐาน พระรอดหลวง อายุ 1,331 ปี เป็นพระรอดหินทรายที่มีอายุเก่าแก่ นอกจากนั้น ทางระเบียงวัดก็มีลานจุดชมวิว สามารถมองเห็นด้านหลังของหอคำหลวง ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และตัวเมืองเชียงใหม่ทางทิศใต้ได้บางส่วน เหมาะที่จะเป็นจุดถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางขึ้นมายังวัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้

ที่มา https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1608613/